Bestyrelsen

har til opgave at varetage grundejernes interesser
og har konstitueret sig som følgende.

Formand: Morten Holm Kristoffersen
Næstformand:  Andreas Johansen
Kasserer:  Nicklas Gregersen
Sekretær: Katrine Jerndal Kane
Medlem:   Michael Henriksen
 
 
 
Grundejerforeningen Sandhøj | CVR: 35698809