Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen Sandhøj er en forening, der blev stiftet d. 13. december 1979 og består af 113 parceller(medlemmer).

Foreningens område ligger i den sydlige del af Snoldelev, som har ca. 1371 indbyggere.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse, herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen med Ramsø kommune som påtaleberttiget fastlagte opgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje og stier og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

Grundejerforeningen Sandhøj | CVR: 35698809